Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Hjelp i barnehagen

Dersom ditt barn har vansker i barnehagen skal du først drøfte det med barnehagepersonalet. Dette gjelder også hvis barnet blir mobbet.

Personalet vil ved behov ta saken videre i sitt system/ nettverk og koble på aktuelle ressurspersoner i hjelpeapparatet.

Alle kommunale og private barnehager i Randaberg har mulighet for ekstra tilrettelegging. Se den enkelte barnehage sin hjemmeside for mer informasjon eller informasjon om styrket barnehagetilbud.

Barnehagen samarbeider med aktuelle ressurspersoner ved ulike instanser: