Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Gaming, rus og kriminelle handlinger

Har du bekymringer for ditt barn knyttet til de overnevnte områder, er det viktig at du på tidligst mulig stadier tar grep for å få til en positiv endring.

Det er flere instanser som kan hjelpe foresatte og ungdom. Hjelpebehov må sees i sammenheng med hvor langt problematikken har fått utvikle seg og hvor stor avhengigheten er blitt.

Gaming
Gjelder det gaming/ overdreven dataspilling – kan første steg være å kontakte kommunens Tverrfaglig team.

Er avhengigheten så stor at en trenger behandling, kan en kontakte Psykiatrisk ungdomsteam (PUT), som  har tilbud for aldersgruppen 15-35 år. Barneverntjenesten eller fastlegen kan henvise.

Rus
Har du oppdaget at ditt barn i ung alder prøver ut rusmidler, og ikke vet hvordan du skal håndtere dette? Det kan være godt å tenke høyt sammen med noen, kanskje få råd og veiledning. Du kan kontakte Tverrfaglig team eller Barneverntjenesten.

Har ditt barn har utviklet  rusavhengighet i ung alder eller ruser seg på narkotiske stoffer? Det er viktig at du ikke blir handlingslammet,ta kontakt med barneverntjenesten for hjelp. Har ditt barn  behov for poliklinisk behandling, kan Barneverntjenesten eller fastlege  henvise til PUT.

Kriminalitet
Har du bekymring knyttet til unge og lovbrudd kan du kontakte Randaberg lensmannskontor, tlf. 51 41 23 41.

Randaberg kommune har  SLT-koordinator, som kan kontaktes ved bekymringer knyttet til hærverk, rus og kriminalitet.