Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Barn som pårørende

Mange barn vokser opp i familier som opplever belastninger over tid. Belastningene kan forstyrre både foreldrefunksjonen og barnets oppvekstvilkår.

Alle har et ansvar for å sikre at barn som har foreldre med alvorlig somatisk sykdom, psykisk sykdom, rusproblem, sitter i fengsel eller andre store utfordringer, får tilbud om hjelp hvis de har behov for det. Du kan ta opp bekymring for barns situasjon med alle hjelpeinstanser. Bekymring kan også være knyttet til søskenproblematikk.

I Randaberg kan du bl.a. ta kontakt med barneverntjenesten og helsestasjon for råd og veiledning når barn er pårørende. Randaberg avlastningssenter har god kompetanse på søsken av barn med spesielle behov. De kan bidra med opplysningsarbeid og veiledning.

For noen barn kan det være fint å treffe andre i lignende situasjon som de selv. CU-grupper er et tilbud i Randaberg for barn/ unge som har far eller mor med psykisk sykdom. Ta kontakt med helsestasjonen for informasjon.

Kommunens tjenesteområde Helse og oppvekst samarbeider med Ryfylke DPS  og fastlegene.