Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Barn og unges utvikling

På kommunens helsestasjon kan du ta opp spørsmål om ditt barns utvikling og behov. Det samme kan du gjøre hos din egen fastlege.

Har du barn i barnehage, ikke nøl med å ta kontakt med de ansatte der dersom du er urolig for noe. Du kan også drøfte bekymringen med PP-tjenesten.

Randaberg kommune har et styrket barnehagetilbud til barn som trenger støtte utover ordinært barnehagetilbud. Støtte kan være spesialpedagogisk hjelp etter opplæringsloven eller ekstraressurser til barnehagen. Denne støtten gis i samråd med faginstansene PPT, fysio-/ ergoterapitjenesten for barn og unge eller barneverntjenesten.

Er ditt barn i skolealder kan du ta opp din bekymring med skolen, PPT eller Skolehelsetjenesten.

Er du bekymret for barnet ditt eller du er i en vanskelig livssituasjon kan du også få råd og hjelp hos psykolog eller sykepleier i psykisk helse for barn og unge i Helse og oppvekst. Gjelder bekymringen motorisk eller fysisk utvikling kan du kontakte fysio-/ ergoterapitjenesten for barn.

Fastlege eller barneverntjenesten kan henvise til Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling ved SUS og Østerlide hvis det er behov for utredning eller behandling fra spesialisthelsetjenesten.