Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Avlastning og tilrettelagt fritid

Har du omsorgsoppgaver som tilsier at du har behov for avlastning?

Helse og oppvekst gir tilbud om avlastning til familier i Randaberg kommune etter Helse og omsorgsloven. Avlastningen kan ytes i form av besøks-/avlastningshjem hos andre familier, i eget hjem eller på Randaberg ressurs og avlastningssenter .

Tilrettelagt fritid

Sommerferieaktivitetene i Randaberg er et tilbud for de som har gått i 5. klasse inneværende skoleår og opp til 18 år. Dersom det er barn med spesielle behov som ønsker å delta, forsøker vi etter beste evne å legge til rette for det, i samarbeid med foresatte.