Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Å være forelder

Det å være foreldre kan være en utfordrende oppgave. Fra spedbarn og barsel til tenåringstid vet en at foreldre kan oppleve utfordringer i bl.a. samspill, oppdragelse og kommunikasjon, og vi har en rekke kommunale tilbud som kan være gode støttespillere!

På kommunens helsestasjon kan du ta opp spørsmål om oppdragelse og om foreldrerollen ved forskjellige aldersfaser. Her kan familien også få kontakt med psykolog og sykepleier i psykisk helse. Tenåringsforeldre kan også ta kontakt med Helsestasjon for ungdom for råd og veiledning.

PP-tjenesten er en hjelpeinstans for barnehage og skole. Hvis barnet ditt strever på disse arenaene, kan PPT kontaktes. Som regel skjer dette via barnehage og skole, men foreldre kan også ta direkte kontakt. Det er PP- kontaktpersoner for alle barnehager og skoler.

Barneverntjenesten sin hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, samt bidra til at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår. Foreldreveiledning og andre frivillige støtte- og hjelpetiltak utgjør hoveddelen av vårt arbeid.

Tverrfaglig Team driver endringsarbeid i samarbeid med hjem, skole, fritid og andre aktuelle samarbeidspartnere. De bistår ved ulike typer problematikk knyttet til oppvekst, trivsel, sosialt samspill, læring og mestring. Målgruppen er barn og unge i grunnskolealder, deres foreldre og lærere.

Randaberg avlastningssenter har høg kompetanse på fagområder knyttet til barn med spesielle behov. De kan veilede foreldre i fht atferdproblemer, sosial tilpasning/integrering, familien som en helhet med de utfordringene de har i forhold til sitt barn m.m.

Kommunen tilbyr også foreldrekurs. De Utrolige Årene" (Webster Stratton) (foreldre av barn 3-6 år).