Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

- Mitt barn sliter med vanskelige følelser

Følelsesmessige problemer eller psykiske vansker kan være tristhet, angst, uro, konsentrasjonsvansker, sinne, ettervirkninger etter ubehagelige hendelser, selvskading, vansker i forhold til kropp og mat, forstyrret søvn eller rusproblemer.

Du kan alltid ta opp dine bekymringer med helsesøster, fastlege, barnehage eller skole.

Du kan også kontakte psykolog og sykepleier i psykisk helse Helse og oppvekst for korttidsbehandling. De har lav terskel og kort ventetid.

Trenger ditt barn behandling utover det kommunen kan gi, sendes henvisning til Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUPA) fra barneverntjenesten eller fastlegen.