Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

- Mitt barn har forandret væremåte

Dersom barnet ditt forandrer atferd på en måte som gjør deg bekymret, kan det være ulike ting som spiller inn.

Det kan være familiens livssituasjon, noe som skjer i barnehagen eller på skolen, noe som skjer på fritiden eller noe som har med barnets psykiske helse å gjøre.

Du kan alltid ta opp dine bekymringer med helsestasjon, skolehelsetjenesten, PPT, barnehage eller skole.

Opplever du at dette ikke er tilstrekkelig og du fortsatt er bekymret, skal du ikke nøle med å ta kontakt med psykolog/sykepleier i psykisk helse Helse og oppvekst, barneverntjenesten eller fastlegen din.

Fastlege og barneverntjenesten kan henvise til barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (SUS) hvis det er behov for utredning eller behandling fra spesialisthelsetjenesten.

Er du bekymret for rus eller kriminelle handlinger hos et barn eller en ungdom? Du finner mer informasjon under Gaming, rus og kriminelle handlinger