Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Psykisk helsearbeid for voksne

Hoveddelen av tilbudet til voksne med psykiske lidelser i Randaberg kommune gis av Avdeling Nyvoll. I tillegg gis det psykisk helsetilbud fra NAV Randaberg, hjemmetjenesten og tjenesteområde Kultur.