Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Økonomi

Når barnet fyller 18 år blir nye økonomiske rettigheter utløst, samtidig som noen stønader faller bort.

Barnet har nå rett til å disponere egne midler, og det bør derfor vurderes om det bør opprettes hjelpeverge.

En kan også kontakte NAV Randaberg for økonomisk bistand.