Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Familiesamarbeid, ansvar og oppfølging

Når et barn som har tjenester etter Helse og omsorgstjenesteloven blir 18 år vil Helse og oppvekst sørge for at saken blir overført til tjenesteområde Helse og omsorg

Barnet er da myndig og har anledning til å bestemme selv hvilke tjenester som er aktuelle, og bør også delta på samarbeidsmøter så langt som mulig.  Dersom barnet selv ikke kan ivareta sine interesser, bør det vurderes om det skal oppnevnes hjelpeverge.

Tjenestekontoret i Helse og omsorg revurderer alle eksisterende tjenester som er forankret i  Helse og omsorgstjeneste loven. Grunnen til dette er at det nå er barnet selv/dets hjelpeverge som ønsker tjenestene, samt at noen tjenester faller bort når man fyller 18 år.  Dersom det er behov for nye tjenester må dette søkes om til Mottakskontoret..