Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Arbeids- og aktivitetstilbud

Alle henvendelser om bistand for å komme i arbeid rettes til NAV.

Saksbehandler hos NAV Randaberg vurderer om noen av deres tilbud er aktuelle, og bistår i søknad om arbeidsplass.

Det er viktig å søke NAV tidlig i siste skoleår på videregående skole, for å sikre at et arbeidsforberedende tilbud, eller et arbeidstilbud, foreligger før endt skolegang. Skolen bør bistå i prosessen med å søke om arbeid gjennom NAV.