Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

- Mitt barn fyller 18 år!

Når man blir 18 år skjer det flere endringer i livet, og for noen er disse endringene større enn andre.

For familier til barn med bistandsbehov kan denne overgangen være spesielt sårbar og vanskelig og vi ønsker derfor å bidra til å lette dette.

Er man avhengig av tjenester fra det offentlige kan det være vanskelig å vite hvor man skal henvende seg og hvem som har ansvaret for hvilke tjenester.

Dette dokumentet informere om den del praktiske forhold knyttet til dette, samt en del andre forhold som knytter seg til at barnet blir 18 år og myndig.