Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Kommuneoverlege

Ole Bernt Lenning er ansatt som kommuneoverlege i Randaberg. Han er i Randaberg hver torsdag.

Kommuneoverlegen har det medisinsk faglige og administrative ansvar for at kommunen utfører de oppgaver en er pålagt etter lover, forskrifter, planer, politiske vedtak og administrative beslutninger.

Kommuneoverlegen koordinerer legetjenesten og legevakttjenesten, er medisinsk faglig rådgiver for hjemmetjenesten, har ansvar for miljørettet helsevern og smittevern.