Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Syn og hørselskontakt

Syn og hørselskontakt er et tilbud til innbyggere fra 0- 100 år som har en syn og –eller hørselshemming som har behov for et hjelpemiddel.

Syn og hørselskontakten er den kommunale kontakten mot hjelpemiddelsentralen i forhold til å få innvilget hjelpemidler.

For å få et hjelpemiddel må du enten ha et høreapperat eller en bekreftelse  fra en øyenlege på at du er sterkt synshemmet.

Syn og hørsel kontakten kan

  • Kartlegge behovet
  • Søke om hjelpemidler på hjelpemiddelsentralen
  • Gi opplæring i hjelpemiddelet

Du kan henvende deg til syn og hørselskontakten via servicetorget i kommunen som formidler kontakt.

Syn og hørselskontakten er til stede en dag hver 14. dag

Syn og hørselskontakt: Anne Solheim Pettersen

Besøksadresse kontor:  Torvmyrveien 4 D 2. etasje                                       Telefonnummer : 51 41 41 00