Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleien gir tjenester i form av hjemmesykepleie, praktisk bistand- daglige gjøremål og dagsenter for eldre.

 • Besøksadresse hjemmesykepleie kontor: Torvmyrveien 4D, 2.etg
  Telefon vakthavende sykepleier: 900 73 441 (døgnvakt)
 • Besøksadresse dagsenter for eldre: Torvmyrveien 4B
  Telefon dagsenter for eldre: 51414261,
  Fagkoordinator Mette S. Bjørnø: 908 38 938 (dagtid)
 • Besøksadresse praktisk bistand – daglige gjøremål:
  Torvmyrveien 4B (Dagsenteret)
 • Telefon praktisk bistand – daglige gjøremål:
  Vakttelefon hjemmesykepleien: 90073441 (dagtid)