Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Demensteam og demenskoordinator

Både demensteamet og demenskoordinator i Randaberg kommune skal sikre at innbyggere som har demenslignende tilstand får tidlig hjelp.

Demensteam

  Demensteamet skal sikre at innbyggere som
  har demenslignende tilstand får en tidlig diagnose.
  Demensteamet skal sikre at innbyggere som har demenslignende tilstand får en tidlig diagnose. Demensteamets oppgave er å utrede demens. For å komme i kontakt med demensteamet må du ha henvisning fra din fastlege.

Leder for demensteamet:
Sykepleier Gyda West Simonsen.

Kontaktinformasjon:
Hvis du har spørsmål om hva demensteamet kan bistå med kan du kontakte:

  • Avdeling for tjenesteplanlegging: Tlf. 908 39 408
  • Servicetorget: Tlf. 51 41 41 00
Demenskoordinator

  Demenskoordinator skal bidra til at den som blir
  rammet, blir utredet så tidlig som mulig, får riktig behandling, omsorg og/eller at det blir iverksatt andre nødvendige tiltak. Koordinator tilbyr et lavterskeltilbud. Alle kan ta kontakt. Opplever du hukommelsessvikt, er du pårørende eller helsepersonell med spørsmål om demens, kan du ta kontakt for informasjon, rådgivning og veiledning om sykdommen. Demenskoordinator kan foreta hjemmebesøk for å kartlegge ulike behov i hjemmet, samt foreta utredning i samarbeid med demensteamet i kommunen.

Hva kan demenskoordinator gjøre?
• Lytte til deg hvis du er frustrert eller fortvilet over de utfordringene demenssykdommen gir deg og din familie
• Komme på hjemmebesøk
• Samtaler - individuelt eller i grupper
• Kartlegge symptomer og problemer knyttet til hukommelsesvanskeligheter, samt bidra i utredningsarbeidet sammen med demensteamet i kommunen ved behov. Utredningen blir gjort etter henvisning fra fastlege, ev. sykehjemslege.
• Hjelp til å finne praktiske løsninger i hverdagen
• Gi informasjon om hjelpetilbud
• Ha tett samarbeid med demensteam, hjemmetjenesten, avdeling for tjenesteplanlegging, sykehjemslegene og fastlegene i kommunen
• Veiledning, internundervisning og kompetanseheving for ansatte i kommunen.

Kontaktinformasjon:
Demenskoordinator: Camilla Svela, Torvmyrvn. 4D. 2. etasje (Huset Vardheim).

Mer informasjon om demens:

  • Nasjonalforeningen for folkehelse sin demenslinje, tlf. 815 33 032
  • www.nasjonalforeningen.no – Organiserer landets demensforeninger
  • www.helsedir.no – Dokumenter om nasjonale satsninger innen demensomsorgen
  • www.aldringoghelse.no – Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse