Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Helsestasjonens familieteam

Vi består av av psykolog, sykepleier/familieterapeut, spesial pedagog og vernepleier. Vi er en del av Randaberg helsestasjon. Du finner oss i Torvmyrveien 11, i samme bygning som Randaberg avlastningssenter.

 

 

Helsestasjonens familieteam

 

Vi kan kontaktes uten henvisning fra andre. Tilbudet er gratis. De ansatte har helsefaglig- og pedagogisk bakgrunn.

Vi er lokalisert i Torvmyrveien 11.

Tjenesten er for bosatte i Randaberg kommune.

 

Hvem er tjenesten for?

-        Barn og ungdom 0-20 år. Ungdom over 16 år kan ta kontakt på egen hånd uten foresattes samtykke.

-        Foreldre med utfordringer i foreldrerollen

-        Gravide og foreldre med spedbarn

 

Vi tilbyr:

-        Styrking av foreldre i foreldrerollen.

-        Veiledning til foreldre som har barn med ulike utfordringer og utviklingsforstyrrelser.

-        Samtaler og/ eller gruppetilbud til barn som pårørende.

-        Behandling av milde psykiske vansker hos barn, ungdom og gravide eller foreldre med spedbarn. Vi har ofte samtaler med foreldre og barn sammen, men også hver for seg. Vi drøfter hvilken samtaleform som er mest hensiktsmessig sammen med deg/dere som tar kontakt.

-        Hjelp til å forholde seg til krevende livshendelser.

 

Vi samarbeider med andre instanser etter behov og samtykke.

 

Kontaktinformasjon:

Telefontid for nye henvendelser er tirsdager – fredager kl 10.30-11.30.

Telefonnummer: 404 13 059 (dette nummeret er kun for nye henvendelser).

Ved behov for øyeblikkelig hjelp, og ved fare for liv og helse, må fastlege eller legevakt kontaktes.

 

En av oss som er ansatt i helsestasjonens familieteam, vil besvare telefonen. Når du ringer spør vi deg om å beskrive hva det ønskes hjelp til, samt om en del praktiske opplysninger. Nye henvendelser blir drøftet i teammøte på mandager. Vi tar deretter kontakt i løpet av uken for å avtale første samtale eller møte.

Andre fagpersoner som for eksempel helsesøster, fastlege, barnehage eller lærer kan ringe på vegne av andre som ønsker vår hjelp, men foresatte eller personer over 16 år, må da samtykke til henvendelsen i forkant.

 

 

Journalføring og innsyn:

Det opprettes helsejournal på alle som mottar hjelp fra helsestasjonens familieteam. Journalen skal bidra til faglig forsvarlig oppfølging.

Foreldre/ foresatte har som hovedregel rett til innsyn i samtlige opplysninger som omhandler barnet.

 

 

Andre instanser utenfor kommunen som kan være aktuelle hjelpere:

-        Familievernkontoret (https://www.bufdir.no/Familie/Kontor/Stavanger/)

-        Alternativ til Vold (http://atv-stiftelsen.no/)

-        Ungdom og rus – K 46 (https://www.stavanger.kommune.no/helse-og-omsorg/rus/k-46/#hva-kan-k46-hjelpe-med-)

-        Pårørendesenteret (http://www.pårørendestavanger.no/home)

-        Kompasset (http://kompasset.org/)

-        Rogaland A-senter (http://www.rogaland-asenter.no/behandling/pasienter-p%c3%a5r%c3%b8render)

-        Senter mot incest og seksuelle overgrep (SMISO) (https://www.smiso-rogaland.no/)

-        Barne-  og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUP) (https://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-barn-unge-og-rusavhengige/bupa)

-        Barne- og ungdomshabilitering (https://helse-stavanger.no/avdelinger/kvinne-og-barneklinikken/barne-og-ungdomshabilitering

-        Habiliteringstjenesten for voksne (https://helse-stavanger.no/avdelinger/hode-og-halsklinikken/avdeling-for-rehabilitering/avdeling-for-fysikalsk-medisin-og-rehabilitering/seksjon-for-habilitering)