Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Psykisk helse og sorg

Det er normalt at livet har både oppturer og nedturer. Ungdomstiden kan være stressende med mange krav. Mange sliter seg helt ut for å tilfredstille de kravene de stiller til seg selv og de forventningene de føler andre har til dem.

Ungdom kan ha mange spørsmål om psykisk helse: Hvilke problemer er normale og hva er psykiske lidelser? Hvor går grensen mellom syk og frisk? Hvor vanskelig er det egentlig normalt å ha det? Kan jeg få alvorlige psykiske problemer uten å merke det? Kan jeg få psykiske problemer uten at noen andre merker det? Hvis jeg først får et psykisk problem, vil jeg alltid ha det? Hva kan jeg gjøre selv for å ta vare på min psykiske helse? Hvor er det hjelp å få?

Ta kontakt med oss på Helsestasjon for ungdom hvis du ønsker å snakke om personlige problemer og bekymringer.

Sorg beskrives ofte som de reaksjoner vi får når vi mister noen eller noe vi er glad i. Mange tror at sorgen er verst med en gang etter tapet, men de fleste ungdommer forteller at det tar litt tid før de virkelig forstår hva som har skjedd og hva det betyr for livet deres. Sorg varer lenge, men forandrer seg og blir mindre vond etter hvert. Savnet og minnene vil vare hele livet.

Hvordan vi reagerer i sorgen er avhengig av mange forhold. Hvor mye livet er blitt forandret. Hvordan vi er som menneske, Optimist, pessimist… Om vi får til å snakke om sorgen eller det som har skjedd…

For mange kan sorgen skape et indre trykk som på en eller annen måte må ut. Mange snakker da om sorgen eller viser at de er lei seg, mens andre slipper ut sorgen når de er alene. Noen får trykket ut ved å bli mer aktive og kanskje også sintere.

På skolen kan ungdom i sorg merke endringer i sine faglige presta-sjoner. Dette kan være problemer med konsentrasjonen og motivasjonen. Dårligere innsats og arbeidskapasitet, glemsel, økt fravær og problemer med å få gjort leksene.

Er man i sorg kan det være godt å snakke med noen.