Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Aktuelle linker

Her finner du aktuelle linker til ulike nettsteder for ungdom.

Klara klok: http://www.klara-klok.no/
Røde Kors: http://www.korspahalsen.no/
Rådgiving om spiseforstyrrelser: http://www.nettros.no/
Hjelpetilbud til ungdom: http://www.unghelse.no/
Rådgivningstilbud for gravide: http://www.amathea.no/

Når far eller mor har psykiske problem: http://www.morild.org/
Utekontakten: http://www.utekontakten.no/
Barneombudet: http://www.barneombudet.no/
Røykeslutt: http://www.tobakk.no/
Samliv: http://www.samliv.net/
Voldtekt: http://www.dixi.no/
Doping: http://www.antidoping.no/

Voksne for barn (foreldrevettregler): http://www.vfb.no/
Landsforeningen for pårørende psykiatri: http://www.lpp.no/
ADHD Norge (tidl. ADHD-foreningen): http://www.adhdnorge.no/

Randaberg videregående skole: http://www.randaberg.vgs.no/

www.ung.no/rusmidler
www.ung.no/tobakk
http://www.tobakk.no/
http://www.rustelefonen.no/
http://www.kreftforeningen.no/
http://www.korspahalsen.no/

http://www.nettros.no/
http://www.dopingtelefonen.no/
www.ung.no/doping
http://www.korspahalsen.no/
http://www.morild.org/

http://www.helsedirektoratet.no/psykiskhelse/her_f_r_du_hjelp/
http://www.psykiskhelseiskolen.no/
http://www.unghelse.no/
http://www.tips-info.com/
http://www.morild.org/
http://www.smso-rogaland.no/
http://www.senterforspiseforstyrrelser.no/
http://www.parorendesenteret.no/
http://www.korspahalsen.no/
http://www.mentalhelse.no/
http://www.kirkens-sos.no/
http://www.ung.no/psykiskhelse

http://www.ungdomstelefonen.no/
http://www.llh.no/
http://www.korspahalsen.no/
http://www.rfsu.no/
http://www.klara-klok.no/
http://www.dixi.no/
http://www.bufetat.no/
http://www.morild.org
www.ung.no/hjelp
http://www.korspahalsen.no/

Nyttige telefoner:
Røyketelefonen: 800 400 85
Rustelefonen: 08 588 (åpent kl. 11 - 19).
Dopingtelefonen: 800 50 200
ROS, rådgiving om spiseforstyrrelser: 55 32 62 60

Bekymringstelefonen: 810 03 940
Kirkens SOS: 815 33 300
Mental Helse Norge: 810 03 339
Røde Kors telefonen for barn og ungdom: 800 333 21 

Homofile og lesbiskes ungdomstelefon: 810 00 277
Barn og unges kontakttelefon: 800 33 321