Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Vonde opplevelser

Vold: Krenkelser og voldshandlinger rammer oss på ulike måter. Tanker og følelser etter slike hendelser kan oppleves som unormale, men er egentlig normale reaksjoner på unormale hendelser. Det er hendelsen det er noe i veien med, ikke reaksjonen på den!!! Vold og overgrep kan gi redusert livs kvalitet, dårlig selvfølelse og psykiske problemer. Noen ganger kan de også føre til selvmordsforsøk og selvmord. Derfor er det viktig å snakke med noen hvis man har problemer etter å ha blitt utsatt for en voldshandling.

Voldtekt: De flest voldtekter skjer i parforhold. En del er såkalt bekjentskapsvoldtekter der partene kanskje har blitt kjent med hverandre i løpet av kvelden, mens en liten del er overfalls- voldtekter med ukjent gjerningsmann. I tillegg har vi noe vi kan kalle ungdomsvoldtekt. Denne typen overgrep kjennetegnes ved at det skjer mellom jevnaldrene ungdommer som kjenner hverandre fra før, og det har nesten alltid vært alkohol med i bildet. De er gjerne med i samme gjeng, går i samme klasse eller er til og med kjærester. Man blir kanskje presset til å ha seksuell omgang på fest, hyttetur, osv. Som regel blir det ikke brukt makt eller vold, men et nei blir ikke akseptert. Jenta orker ikke eller tør ikke gjøre særlig motstand. Etterpå ønsker hun å glemme det som har skjedd og klandrer seg ofte for at hun ikke gjorde mer motstand. Redsel for at foreldre, venninner og andre i nærmiljøet skal finne ut hva som har skjedd er som regel stor, og ungdommen gjør alt for å skjule det som har skjedd. Denne typen overgrep er vanskelige å anmelde, det blir ord mot ord og påstand mot påstand. Jo yngre jenta er jo vanskeligere er det å søke hjelp og de ønsker ikke at foreldrene skal blandes inn, ofte fordi det har vært alkohol med i spillet. Det blir farligere at far og mor får vite at hun har drukket alkohol enn at hun er blitt voldtatt og så blir hun gående lenge alene med problemene før hun tør ta kontakt. Det er viktig å snake med noen etter en voldtekt.

Konflikter i familien: Det oppstår konflikter i de fleste familier. Det er helt vanlig. Noen konflikter er store, andre er mindre, noen er alvorlige og andre ganger handler det om småting som kanskje egentlig ikke betyr mye i lengden. En konflikt oppstår når to mennesker har behov som ikke sammenfaller. Fordi en familie består av flere personer som er ulike er det ikke mulig å være enige bestandig. Å kunne vise sinne er sunt og noen konflikter kan være bra fordi det er en måte å lære seg til å løse utfordringer og uenighet på. Det er ikke bra hvis familier lar vær å snakke om problemer som oppstår.

Det er viktig å skille mellom konflikter som er vanlige og kanskje også sunne og konflikter som kan skade og såre både familien som helhet og hver enkelt person i familien. Noen familier opplever konflikter som er virkelig vonde. For eksempel i forbindelse med skilsmisser og samlivsbrudd. I andre familier er det vold eller rus som gjør det vanskelig å være i denne familien.