Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Helsefremmende og forebyggende arbeid

Det er en stor helsegevinst å være fysisk aktiv. Vi ønsker å være pådrivere og tilrettelegge for fysisk aktivitet for barn.

Vi kan tilby veiledning, informasjon og undervisning. Innen helsefremmende og forebyggende arbeid har vi blant annet følgende tilbud:

  • "Opp og hopp": Tilbud til barnehagene i Randaberg der vi sammen med barnehagen lager et opplegg med vekt på fysisk aktivitet. Hensikten er at barnehagen får inspirasjon til leker og aktiviteter.
  • Tidlig innsats, barnehage: Tverrfaglig samarbeid mellom barnehagene og hjelpeinstansene (PPT, helsestasjon fysioterapi-/ergoterapitjenesten og barneverntjenesten). Samarbeidet fokuserer på målrettet innsats for å avdekke og avhjelpe behov hos barn og familier på et tidligst mulig tidspunkt.