Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Randaberg sykehjem og nattjeneste

Sykehjemmet har 20 sengeplasser, og yter nødvendig helsehjelp i form av korttidsopphold, avlastningsopphold og langtidsopphold i institusjon. I tillegg har sykehjemmet èn seng til øyeblikkelig hjelp (KAD).

Kart sykehjemmetSykehjemmet ligger midt i Randaberg sentrum, i tilknytning til Vardheim Bo- og Aktivitetssenter. I samme bygning er det også kjøkken, kafé, dagsenter, frisør, fotpleier og ergo-/fysioterapitjeneste.

Besøksadresse: Torvmyrveien 4C (2. et.)

Telefon: 488 68 238

Nattjenesten gir nødvendig helsehjelp om natten til hjemmeboende, beboere i bofellesskap på Vardheim og pasienter på sykehjem.

Vakttelefon hjemmesykepleie (dag/natt): 900 73 441

Serviceerklæring: