Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Kommunal oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn

Randaberg kommune har vedtatt å gjenåpne den kommunale oppreisningsordingen for tidligere barnevernsbarn.

Å gjenåpne oppreisningsordningen ble vedtatt av kommunestyret 19.03.15. Ordningen omfatter personer som har vært utsatt for overgrep eller opplevd uverdige omsorgsforhold i institusjon eller fosterhjem under barnevernets omsorg i perioden før 1. januar 1993.

Stavanger kommune driver sekretariatet på vegne av alle kommuner som i Rogaland som har sluttet seg til denne ordningen. Ordningen gjenåpnes fra 1. mai 2015 til 1. mai 2017.

Samme kriterier og regler
Behandling av saker skjer etter samme kriterier og regler som lå til grunn for ordningen i perioden 2006-2008. Oppreisningsordningen gjelder ikke personer som tidligere har søkt og fått sine søknader behandlet. De som fikk søknaden sin avvist forrige gang fordi de søkte etter fristen, kan søke på nytt.

Kontaktinformasjon
Henvendelser og spørsmål rettes til sekretariatet, tlf. 905 28 557, torsdager kl. 10-14 eller på e-post til: oppreisningsordningen@stavanger.kommune.no.

Søknad
Søk elektronisk ved å logge inn med MinID på www.stavanger.kommune.no/oppreisningsordning.

Du kan også bruke vanlig søknadsskjema og sende til:
Stavanger kommune
Oppvekst og levekår
PB 8001
4016 Stavanger.

Søknader skal ikke sendes per e-post.

Les mer: