Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Hjelpetiltak

Alle som ser at et barn har særlig behov for det, kan melde fra til barnevernstjenesten om at barnet trenger et hjelpetiltak.

Når barnet på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre grunner har særlig behov for det, skal barnevernstjenesten sørge for å sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien. Eksempler er råd og veiledning, støttekontakt, besøkshjem og økonomisk hjelp. Formidling av plass i fosterhjem og institusjon kan også være hjelpetiltak.

Målgruppe
Tiltakene kan treffes overfor barn under 18 år. Når barnet samtykker, kan tiltak som er iverksatt før barnet har fylt 18 år, opprettholdes eller erstattes av andre tiltak inntil barnet har fylt 23 år.

Kriterier
Behovet for hjelpetiltak må være dokumentert.