Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Greit å vite...

Hva kan barnevernet hjelpe deg med?

 • Veilede i foreldrerollen, blant annet om barneoppdragelse, økonomi, fritid.
 • Henvise til annen hjelp, blant annet Barne- og ungdomspsykiatrien.
 • Skaffe besøkshjem eller fritidskontakt.
 • Anbefale og følge opp plass i barnehage og skolefritidsordning.
 • Gi støtte til fritidsaktiviteter og ferietiltak.
 • Gi opphold i fosterhjem eller institusjon.

Når bør du ta kontakt med barnevernet?

 • Når du ser at et barn ikke får dekket grunnleggende behov for omsorg, trygghet, mat og stell.
 • Når du ser at et barn er uten tilsyn av voksne og virker skremt og engstelig.
 • Når du har mistanke om at et barn blir utsatt for fysisk/psykisk mishandling eller seksuelle overgrep.
 • Når du er bekymret for at foreldre har store rusproblemer.
 • Når du er bekymret for at foreldrene har store psykiske problemer.
 • Når foreldre har mistet styringen over barnet sitt.
 • Når du som foreldre er bekymret for barnet eller ungdommen din.

Hvordan tar du kontakt med barnevernet?

 • Du kan skrive til oss - og oppgi navn eller være anonym.

Mail-adresse

 • Du kan ringe til oss - oppgi navn eller være anonym, tlf. 51 41 41 00.
 • Du kan ta kontakt for å avtale et møte hos oss.

Hva skjer når du tar kontakt med barnevernet?

 • Du får anledning til å snakke med en barnevernsarbeider om det du har på hjertet.
 • Du får generell informasjon om hvordan barnevernet behandler henvendelsene de får.
 • Barnevernstjenesten skal i løpet av tre måneder undersøke om familien har behov for hjelp.
 • Det er barnevernet som følger opp saken - du som melder vil normalt ikke bli trukket videre inn.

Hva legger barnevernstjenesten vekt på?

 • Hensynet til barnets beste skal alltid veie tyngst.
 • Hjelp til selvhjelp - å støtte foreldre slik at de klarer seg selv.
 • Rett hjelp til rett tid.
 • Åpenhet overfor foreldrene i barnevernsaker.
 • Taushetsplikt i barnevernsaker.