Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Fosterhjem

Fosterbarn er som alle andre barn - forskjellige. De har drømmer, planer og lengsler - som alle andre barn og ungdom. Årsaken til at noen barn må flytte fra foreldrene sine kan være mange og sammensatte.

Hva er et fosterhjem?

 • Et fosterhjem er et vanlig hjem der familien fostrer opp et barn for andre.
 • Fosterforeldrene tar seg av barnet i foreldrenes sted den perioden barnet bor hos dem.
 • Fosterforeldrene skal sørge for trygghet, varme og omsorg som er grunnlaget for en sunn og god utvikling
 • Fosterforeldrene har den daglige omsorgen, og sørger for mat, klær og skolegang.
 • Fosterhjemmet samarbeider med barnets familie og barneverntjenesten om barnets behov og barnets fremtid. Barn og unge har mange ressurser når de får anledning til å bruke dem.
 • Fosterforeldrene er med på å gi fosterbarna en slik mulighet.

 Hvem kan bli fosterforeldre?

 • Fosterbarna er ulike og det er behov for et mangfold av fosterhjem. Gode fosterforeldre finnes i alle lag av folket, med alle typer bakgrunn, tilhørighet og ressurser.
 • Vi ønsker å komme i kontakt med familier som har særlig evne, tid og overskudd til å gi barn et trygt og godt hjem. Hele familien må være enig i å ta imot fosterbarn, og dere må være forberedt på at det kan være en krevende oppgave som fører til forandringer i livet deres.
 • I hver enkelt sak skal barnets beste være retningsgivende for valg av fosterhjem og vi bestreber oss på å finne rett hjem til det enkelte barn.
 • Et fosterhjem har på forhånd gjennomgått et vurderings- og opplæringsprogram som gir familien visshet om at den er egnet for oppgaven.

 Oppfølging og veiledning

 • Fosterforeldre skal ikke stå alene i oppgaven.
 • Barnevernet skal arbeide særlig med oppfølging og veiledning av fosterhjem.
 • Nå er det slik at ikke all hjelp til barnet kan ytes av fosterfamilien alene. Det kan derfor knyttes andre støttepersoner og samarbeidspartnere til et fosterhjem.
 • Nye fosterforeldre blir automatisk innmeldt i Norsk fosterhjemsforening
 • Ansvar for tilsyn og tilsynsførere i fosterhjem er lagt til fagutvikler i Helse og oppvekst, Siv Marit Harestad

 Økonomisk godtgjøring

 • Fosterforeldre mottar økonomisk godtgjørelse for å ha fosterbarn.
 • Fosterhjemsgodtgjøringen består av en arbeidsgodtgjøring og en utgiftsgodtgjøring til dekning av barnets oppholdsutgifter, inkludert kost, losji og klær.
 • Arbeidsgodtgjøringen skattlegges som lønn, mens utgiftsgodtgjøringen er skattefri