Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Bekymringsmelding

En melding til barnevernstjenesten er informasjon om at et barn kan ha det vanskelig.

Det kreves ikke at en personen som melder saken har observert det som meldingen refererer til, med vedkommende bør kunne identifisere kilden til informasjonen.

Et rykte anses ikke som en melding.

Barnevernet skal:

  • Henlegge meldingen hvis den er åpenbart grunnløs.
  • Henlegge meldingen hvis lovens vilkår ikke er oppfylt.
  • Starte undersøkelse dersom der er rimelig grunn til å anta at det er behov for hjelpetiltak.

Målgruppe:

Privatpersoner eller offentlige instanser. Offentlige instanser har meldeplikt til barnevernet dersom de har grunn til å tro at barn blir utsatt for grov omsorgsplikt.

Kriterier:

  • Du kjenner til at et barn har vanskelige leveforhold.
  • Alle kan melde saker der de er bekymret for barn i alderen 0-18 år som er bosatt eller oppholder seg i Randaberg kommune. Bekymringen kan gjelde barnets helse, sikkerhet og utvikling.
  • Alle kan ta kontakt for å få generelle råd og veiledning. Saker kan diskuteres anonymt.
  • Barnevernstjenesten har søknadsskjema foreldrene kan bruke for å søke om tiltak.