Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Barneverntjenesten i Randaberg, Rennesøy, Finnøy og Kvitsøy

Målgruppen i barnevernet er barn og unge i kommunen under 18 år. Vi kan også arbeide med ungdom fra 18-23 år, hvis de har vært under barnevernets omsorg og ønsker dette fortsatt.

Dersom du vil ha kontakt med barneverntjenesten i Randaberg, kan du ringe tlf. 458 70 697 (på dagtid mellom kl. 08.00 og 15.30), eller Barnevernvakten i Stavanger, tlf. 51 89 91 67 / 51 89 90 00 (utenom kommunens åpningstid, fra kl. 15.30).

Barnevernstjenestens oppgaver er å bistå barn og unge og deres foresatte når kriteriene for bistand i medhold av Lov om barnevernstjenester er tilstede. Barn og familier som har behov hjelp, skal primært få hjelp i sitt eget hjem.

Nytt fra 2015 er også at ansvar for tilsyn og tilsynsførere i fosterhjem er flyttet ut av barneverntjenesten og lagt til fagutvikler i Helse og oppvekst, Siv Marit Harestad.

Overordnet mål:
Overordnet mål er å beskytte barn mot omsorgssvikt og motvirke at barn lider fysisk eller psykisk overlast. 

Vi har blant annet ansvar for å vurdere alle henvendelser/meldinger som kommer til oss, vi skal sette i gang undersøkelse når det vurderes at det foreligger forhold som kan gi grunnlag for tiltak etter loven og vi har ansvar for iverksetting av tiltak i hjemmet, eller plassering i fosterhjem eller i institusjon når behovet tilsier det.

Videre skal vi følge opp de tiltak som er iverksatt i hjemmet, i fosterhjem eller i institusjon og utrede søknader om adopsjon.