Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Avdeling Torset

Avdelingen yter tjenester til voksne med ulikt bistandsbehov som bor i et bofellesskap.

Kart Torset boligKontaktinformasjon:
Adresse: Torset 5
Leder: Aase Ramsfjell
Telefon: 51 41 32 71 /
930 28 635

I tillegg yter Torset tjenester som:
• Dagaktivitetstilbud
• Avlastningstilbud
• Veiledning/botrening til personer som bor i private hjem