Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Avdeling Sentrum

Avdelingen yter tjenester til voksne med ulikt bistandsbehov som bor i et bofellesskap.

Kart Sentrum boligKontaktinformasjon:
Adresse: Randabergveien 359
Leder: Margit K. Vik
Telefon: 51 41 32 68 /
975 51 714

I tillegg yter Sentrum tjenester som:
• Dagaktivitetstilbud
• Veiledning/botrening til personer som bor i private hjem