Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Avdeling Nordheiå

Avdelingen yter tjenester til voksne med ulikt bistandsbehov som bor i et bofellesskap.

Kart Nordeiå boligKontaktinformasjon:
Adresse: Nordheiå 1
Leder: Vidar Harestad
Telefon: 917 36 486

I tillegg yter Nordheiå tjenester som:
• Dagaktivitetstilbud
• Oppfølgning i arbeidstilbud
• Veiledning/botrening til personer som bor i private hjem