Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Avdeling Dalen

Avdelingen yter tjenester til voksne med ulikt bistandsbehov som bor i et bofellesskap.

Kart Dalen boligKontaktinformasjon:
Adresse: Dalveien 3
Leder: Ann Christa Kimerud
Telefon: 936 28 039

I tillegg yter Dalen tjenester som:
• Dagaktivitetstilbud