Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Randaberg avlastningssenter

Randaberg avlastningssenter yter tjenester til familier som har et særlig tyngende omsorgsarbeid etter lov om helse- og omsorgstjenester § 3-2.

Vi kan tilby:

  • døgnavlastning i institusjon
  • døgnavlastning utenfor institusjon
  • timebasert avlastning
  • ferieavlastning
  • praktisk bistand/opplæring
  • fritidskontaktordning
  • barnebolig

Kontaktinformasjon:

Leder: Vibeke Oanes Haga

Tlf.: 979 80 844