Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen
Torset bolig.

Torset bolig.

Bolig- og avlastningstjenesten

Bolig- og avlastningstjenesten yter tjenester til mennesker med ulik grad av utviklingshemming og/eller andre funksjonsnedsettelser.

Tjenestene gis: 

  • I bofellesskap
  • I barnebolig
  • I private hjem
  • I avlastningssenter
  • I dagaktivitetstilbud
  • Oppfølgning i arbeidstilbud
  • I fritidstilbud

Tjenesteform:

  • Nødvendig helsehjelp
  • Praktisk bistand, opplæring
  • Praktisk bistand, daglige gjøremål