Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Konsultasjonsteam- vold og overgrep

Har du en bekymring om at et barn/ungdom utsettes for vold eller overgrep? Da kan du ta kontakt med konsultasjonstemaet for råd og veiledning.

Randaberg, Rennesøy og Finnøy har opprettet et tverrfaglig konsultasjonsteam der du kan drøfte saker anonymt.Bekymringen gjelder også der barn/ungdom er vitne til vold i nære relasjoner. 

Kommende møtedatoer:

- Våren 2018:

  • Torsdag 08.02
  • Torsdag 12.04
  • Torsdag 07.06

- Høsten 2018:

  • Torsdag 13.09
  • Torsdag 25.10
  • Torsdag 13.12

Alle møter er klokken 12.00-15.00, alle møter finner sted i Randaberg.

Dersom du har en sak du ønsker å drøfte med konsultasjonsteamet,kan du ta kontakt med:

Hilde Kristin Osbakk eller  Hilde K. Hebnes på tlf. 51414100 (servicetorget)