Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Inkluderingspotten/Inkluderingsmidler

Prosjekt som har som mål å bidra til at barn og unge under 18 år skal få delta på fritidsaktiviteter med positive opplever og tilhørighet.

Hinder for barns deltakelse kan være at mor og far ikke har økonomi til medlemskap og utstyr, eller at barna ikke føler seg inkludert i miljøet.