Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

De utrolige årene (DUÅ)

Synes du oppdragerrollen er vanskelig til tider?

Strever du med:

   

 • Leggerutiner?
 • Måltider?
 • Å gå i butikken med barnet ditt?
 • Følelsen av at du må mase/kjefte for at barnet ditt skal høre på deg?
 • At barnet ditt slår/biter el?
 • At barnet ditt oppfører seg aggressivt?
 • Å få barnet ditt til å konsentrere seg?
 • Uenighet mellom de voksne om oppdragelse?
 •  

Dersom du opplever dette, er du ikke alene om det.

Randaberg kommune tilbyr et 18-20 ukers foreldrekurs i positivt samspill mellom foreldre og barn.

Kurset er rettet mot foreldre/foresatte som synes grensesetting og samarbeid med barnet er utfordrende, og ønsker å lære mer. Kurset har bl.a. fokus på hvordan man skal bygge gode relasjoner slik at man lettere kan møte dagligdagse utfordringermøte.

Alle foreldre ønsker det beste for barnet sitt, og de har et ønske om å være gode omsorgspersoner. I tillegg til generelle råd og veiledning får man gjennom kurset konkrete "verktøy" til hvordan man best mulig kan utøve foreldrerollen, og løse daglige utfordringer og konflikter.

Kurset bygger på forskning og utviklingsarbeid gjort av Carolyn Webster-Stratton. Gjennom dette har hun utviklet «De utrolige årene», - et foreldre-, barne- og lærerprogram. Foreldrekurset vektlegger foreldreferdigheter som fremmer selvtillit og samarbeid hos små barn (3-6år). Dette programmet har gjennom forsking vist at det:

   

 • Styrker forelderferdigheter
 • Øker barnas sosiale kompetanse og ferdigheter
 • Reduserer uønsket atferd
 •  

Samlingene består av kursopplegg for foreldre/foresatte til ca 6 barn. Foreldreprogrammet starter med bevisstgjøring i hvordan foreldre kan bygge gode relasjoner med sitt barn gjennom lek, positiv oppmerksomhet, ros og belønning. Programmet omhandler også grensesettingsstrategier.

Foreldregruppen møtes én ettermiddag pr. uke i 18-20 uker.

Vi starter opp et kurs i oktober 2017. Hvert møte er på 2 timer inkludert pause. Vi tilbyr også barnevakt i lokalene for de som ikke har mulighet for det privat.

Mellom hvert gruppemøte øver foreldrene seg hjemme på å praktisere det de har jobbet med i gruppen.

Kurset er gratis.

Programmet består av gruppediskusjon, praktiske øvelser, videoeksempler og hjemme oppgaver. Boka "De utrolige årene" hører med til kursopplegget, og denne får dere utdelt første kurskveld. Et av barna i familien må være mellom 3 år – 6 år. Gruppen blir ledet av fagpersoner ansatt i Randaberg kommune.

Foreldreuttalelser:

   

 • Så fint å møte og diskutere med andre foreldre i samme situasjon
 • Endelig føler jeg meg trygg i foreldrerollen
 • Nå er ikke alt er problem, for jeg har verktøyene for å jobbe med det
 • Fokus på positiv oppmerksomhet har vært nyttig
 • Veldig lærerikt og burde vært obligatorisk for alle foreldre
 • Nå samarbeider vi om oppdragelsen
 •  

Mer informasjon om programmet finner du ved å gå inn på  http://dua.uit.no

 

Interessert?

Ta gjerne kontakt med en av gruppelederne for mer informasjon

Gruppeledere:

 Bente Serigstad: bente.serigstad@randaberg.kommune.no / tlf. 997 37 872
Cathrine Immerstein Lid: cathrine.immerstein@randaberg.kommune.no.

For påmelding:

Mail til bente.serigstad@Randaberg.kommune.no eller på tlf. 997 37 872