Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Organisasjonen

Administrasjonen i Randaberg kommune består av 10 tjenesteområder, i tillegg til rådmannen. Rådmannen er kommunens øverste administrative leder.

Hva gjør en kommune?
Kommunen møter deg på alle stadier i livet. Ved fødsel er jordmor og helsestasjonen sentrale, i oppveksten går du i barnehage og på skole, under etablering har du kanskje behov for å søke om byggetillatelse og i alderdommen trenger du pleie- og omsorgstjenester.

Kommunen har ansvar for mange oppgaver og yter mange tjenester overfor innbyggerne. En del av oppgavene er lovpålagt, det vil si at det er en lov som bestemmer at alle kommunar skal utføre denne type oppgaver.

Hvordan er kommunen organisert?

Politisk ledelse
Det er kommunestyrets (politikernes) oppgave å ta seg av de overordnede og viktigste sakene. Det er kommunestyret som bestemmer hvilke oppgaver som skal skal prioriteres og hva det skal bevilges penger til. Vanligvis blir en god del av sakene delegert til underordnede utvalg eller til administrasjonen/
rådmannen.

Vil du vite mer om politikk i Randaberg, finner du et menypunkt øverst på nettsiden vår.

Administrativ ledelse
Randaberg kommune utfører et vidt spekter av tjenester for kommunens innbyggere. Rådmann og tjenesteområdesjefene utgjør den sentrale ledelsen, og har det overordnede ansvaret for tjenestene kommunen utfører. 

Se ledelsen og organisasjonen her
.

Den daglige driften av kommunens tjenester til innbyggerne utføres av tjenesteområdene og avdelingene, det vil si skolene, sykehjemmet osv. Tjenesteområdelederne har vide fullmakter og selvstendig budsjettansvar.

Støtteenhetene utfører de fellesfunksjonene organisasjonen behøver, slik som økonomi- og regnskapsfunksjoner, sentralbordfunksjon, budsjett og planer og så videre.