Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen
Lokal styringsgruppe Fairtrade Randaberg.

Lokal styringsgruppe Fairtrade Randaberg.

Styringsgruppe

Oversikt over lokal styringsgruppe.

Bildet over er nåærende styringsgruppe, fra venstre: Svein G. Sørnes (Randaberg Landsbyforening), Gunhild Vårvik Tangeland (varaordfører), Ann Sirèn Solensteen (Harestad skole), Monica Vagle (SmåØyeblikk kaffebar), Silje Rosnes Kristensen og Kjersti Gilje Fossan (begge Randaberg kommune) og Rune Skagestad (Kirkeverge, Randaberg kirkelige fellesråd). Leif Birger Goa (Bunnpris, Randaberg) var ikke til stede da bildet ble tatt.


Leder, ny fra 2016:
Gunhild Vårvik Tangeland, varaordfører

Koordinatorer:

Kjersti Gilje Fossan og Silje Rosnes Kristensen, begge Randaberg kommune

Rune Skagestad, Randaberg menighet

Leif Birger Goa, Bunnpris, Randaberg
Monica Vagle, SmåØyeblikk kaffebar
Ann Sirèn Solensteen, lærer Harestad skole

Svein Sørnes, daglig leder, Randaberg landsbyforening