Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Randaberg som Miljøfyrtårn-kommune

Randaberg kommune er sertifisert som Miljøfyrtårn-kommune. Miljøfyrtårn er et norsk, offentlig sertifikat som støttes og anbefales av Miljøverndeparte mentet.

Logo Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig. Målgruppene er private og offentlige virksomheter, særlig små og mellomstore bedrifter.

Bedrifter og virksomheter som går gjennom en miljøanalyse og deretter oppfyller definerte bransjekrav, sertifiseres som Miljøfyrtårn. 

Miljøfyrtårn gikk inn i februar med over 2800 sertifiserte virksomheter på landsbasis.Dette er en økning på 200 sertifiseringer siden desember 2010.

Alle tiltak stiftelsen Miljøfyrtårn gjør, skal være lønnsomt, konkret, relevant og enkelt for kommunen.

Lønnsomt
Tiltakene skal være lønnsomme på flere nivå; det skal lønne seg for kommunens økonomi, for de ansattes helse, for kommunens nærmiljø og for miljøet globalt sett. Det er verdifullt å drive miljøvennlig.

Konkret
Tiltakene er konkrete og målbare. Kommunen skal settes i stand til å gjennomføre og kontrollere tiltakene.

Relevant
Stiftelsen Miljøfyrtårn har relevant kompetanse og setter i gang prosesser som forbedrer økonomien og miljøregnskapet for den enkelte virksomheten. Tiltakene er ikke bare generelle, men tilpasset den enkelte virksomhet og bransje.

Enkelt
Miljøforbedringer er ikke bare noe vi gjør for miljøet alene; vi gjør det for folk. Løsningene er effektive, praktiske og brukervennlige.