Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Hvordan oppstod visjonen om den grønne landsbyen?

Høsten 2005 startet arbeidet med revisjon av kommuneplanen 2003 – 2015.

I 2005 hadde Randaberg følgende slagord som visjon: ”Trivsel, kvalitet og service”. Dette var ikke en visjon, mer et slagord til bruk i reklamesammenheng for Randaberg kommune, i og utenfor kommunens grenser.

Fra 2005 til 2007 jobbet administrasjonen og politikerne gjennom en omfattende prosess med revisjon av kommuneplanen 2007 - 2020. Arbeidet med visjonen gikk parallelt med selve kommuneplanrevisjonen. Det var enighet om å finne en visjon som kunne skape samlingskraft og angi retning.

I Randaberg er ordet landsby som begrep første gang nevnt på 80-tallet, i forbindelse med daværende sentrumsplan.

Før kommuneplanen ble lagt ut på en omfattende høringsrunde, var det enighet om at identiteten til Randaberg skulle være en del av høringen. Randaberg skulle være en grønn landsby, og høringsinnspillene på kommuneplanen viste at dette var riktig vei å gå.

Den 6. desember 2007 ble kommuneplanen og visjonen vedtatt; ”Sammen skaper vi den grønne landsbyen”!