Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

- Et samlingsmerke i sentrum

Historien bak skulpturen.

Under avdukinga på torget i Randaberg sentrum 23. september 1989 var kunstnaren sjølv, Arne Durban, til stades og fortalde om verket og arbeidet med dette. Sokkelen som skulpturen står på, er laga av stein frå Randaberg.

- Han levde under andre livsbetingelser, sa kunstneren Arne Durban, om skulpturen under avdukingsseremonien. - Med jakten og fisket som eneste muligheter, måtte han virkelig sloss for å opprettholde livet for seg og sine. Livskampen preger derfor hans magre, men kraftige skikkelse. Han står og speider ut i en hard verden, vel vitende om at det er hans krefter og hans mot som avgjør framtida. Dere har fått en barsk figur som står til omgivelsene her ute på Randaberg.

Ivar Walde, formann i kulturstyret fortsatte slik:
- I dag er det en merkedag. Det er fordi vi idag setter et merke. Det er et merke som skal stå i år - i tiår - i generasjoner. Det er et merke for framtida.
Merket heter "Steinaldermannen".

Hvorfor et slikt motiv - fra en fjern fortid?
Alle ting har en begynnelse; så også "Steinaldermannen". Den første som jeg hørte framførte tanken var Erling K. Sømme. I kulturstyret i forrige periode tok han gjentatte ganger opp tanken om et monument - et merke - for å markere Randaberg sentrum og Randabergs historie.

Likevel var det ordfører Oddvin Mørch Rogstad som konkret satte fram tanken om "Steinaldermannen". Han fikk - heldigvis - respons hos et kommunestyre som så et behov for en markering. Han fikk også respons hos billedhogger Arne Durban - som har gitt idèen den kunstneriske form. Til ham retter jeg en spesiell takk og en varm hilsen.

La oss håpe at dette merket - denne "Steinaldermannen" - blir et minnesmerke. La den minne oss om at blant de tidligste far etter mennesker finner vi like ved her - i Svarthola (Vistehola). Denne  statuen - dette merket - vil mane fram en ydmyk undring i oss alle over menneskenes ferd gjennom historien; i lengsel etter trygghet. La dette merket minne oss om den veldige skaperkraft som har vært et iboende trekk hos menneskene fra de tidligste tider.

"Steinaldermannen" vil oppfattes som et minnesmerke, men vil også stå her som et samlingsmerke. Han er gitt den mest sentrale plassering i kommunen; han står vendt inn mot sentrum, - og i eit nytt sentrum - et sentrum som er i utvikling og som markerer en samlingsplass for oss alle i mange sammenhenger; til 17. mai-fest, til marknadsdager, til kvardagane.

Således er han også et merke som vi setter idag for framtida. La oss håpe at han vil stå som et kvalitetsmerke; et merke på at vi i denne bygda har vilje og evne til å videreutvikle et samfunn som er godt, som er trygt, som er framtidsrettet.

(Kjelde: Bygdebladet).