Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen
Fra Todnem.

Fra Todnem.

Gårder i Randaberg

I høgmelllomalderen (1000-talet og 1200-talet) var det 21 gårder, eller hovedbruk, i Randaberg. I dag er det 233 landbrukseiendommer i kommunen.

Hovedkart gårdsbruk Randaberg

Sent på 1600-tallet var det færre gårdsbruk i kommunen (se kart til høyre), totalt 17 bruk.

Disse gårdene var:

Ved å klikke på navnet, får du mer informasjon om noen av gårdene. Informasjonen om gårdene i Randaberg over er hentet fra prosjektet "Kysten Rundt", fra Vistestranda til Tungenes fyr. Det er derfor kun laget informasjonsark om gårdene langs sjøen på denne strekningen.  

Nåtid

Tab. Landsbrukseiendommer i Randaberg:

2011 2012 2013
 238 236
 233

Tab. Jordbruksbedrifter i Randaberg:

2011 2012 2013
80 79 79

Tab. Jordbruksareal (dekar) i drift (dyrka jord) i Randaberg:

2011 2012 2013
14 112 14 275 14 310