Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen
Unge Randabergbuere (ill.foto)

Unge Randabergbuere (ill.foto)

Befolkning i Randaberg

Aktuelle befolkningstall for Randaberg kommune hentet fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Kommunefakta
Se flere tabeller om Randaberg på ssb.no/kommunefakta.

Tabell) Folkemengde etter alder
(Kommunefakta, januar 2017)
:
Folketal etter alder (ssb.no)

(Se tabell om aldersfordeling på ssb.no)

Tabell) Folkemengde - areal per (01.01.2014):

Folkemengde Areal Innbyggere per
km2 landareal
01.01.2004 01.01.2014 I alt Land
9 076 10 416 25 24 432

Tabell) Barns landbakgrunn etter verdensregion og kjønn (01.01.2014):

Totalt (0-17) Norge Norden Øst-Europa Vest-Europa Asia
G J G J G J G J G J G J
1411 1327 1298 1199 5 13 48 48 10 9 47 52

Tabell) Barnehager, barn og ansatte (2013):

Barnehager Ansatte Barn
I alt Off. b.h. Privat b.h. I alt Årsverk I alt
11 7 4 216 181 678

Tabell) Skoler, elever (01.10.2013):

Skoler Elever
i alt
1.-7. trinn 8. - 10. trinn
3 1492 1034 458

Du finner flere demografisk bilder av norske barn ved å gå inn her (Statistisk Sentralbyrå).