Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen
Badedag på Sandestranda, august 2013.

Badedag på Sandestranda, august 2013.

Om Randaberg

Historien til Randaberg strekker seg 13 000 år tilbake i tid.

Randaberg ble utskilt fra Hetland som egen kommune 1. juli 1922. Randaberg ligger som Jærens nordre spiss, med Stavanger som nærmeste nabo. Kommunen grenser også mot Sola i sørvest (i sjø), Rennesøy kommune i nordøst og Kvitsøy kommune i nordvest. (Se kart til høyre i menyen).

Fakta om Randaberg kommune
Antall innbyggere per 01.03.2018 er 11 007.
Boliger er 3 927 per 19.11.2011 (folke- og boligtellingen).
Husstander: 4 347 per august 2015.
Areal: 24 km2.
Ordfører: Kristine Enger (Ap).
Varaordfører: Gunhild Vårvik Tangeland (KrF).
Rådmann: Magne Fjell.

Bygda Randaberg har fått namnet etter garden Randeberg. På Randabergfjellet sto kyrkja, her budde presten, her sto varden og her budde Jon Torbergsson, den mektigaste mannen som nokon gong har budd i Randaberg.

13 000 år gammel historie

Kommunen er fra gammelt av mest kjent som en jordbrukskommune. Klimaet er mildt, og noen av de første bosetterne i Norge slo seg til her. I Vistehola (Svarthola), en viktig turistattraksjon, er det funnet spor etter bosetting 6000 år f. Kr.. Randabergs historie strekker seg 13 000 år tilbake i tid. Du kan lese mer om historien til Randaberg ved å å bruke menyfeltet til venstre.

Kommunevåpenet
Som en del av historien kan du også lese mer om kommunevåpenet. På slutten av 1970-tallet, eller helt i begynnelsen 1980-tallet, gav Randaberg kommune ut til sine innbyggere et informasjonsskriv. I denne brosjyren blir ”Randabergfolk utfordret til å si sitt om hva de ønsker – eller ikke ønsker – som kommunevåpen". 

Her kan du lese mer om historien til kommunevåpenet.