Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen
Stavangerregionen er med sine mer enn 50 000 anløp per år en av Norges viktigste havner. Her fra Dusavika.

Stavangerregionen er med sine mer enn 50 000 anløp per år en av Norges viktigste havner. Her fra Dusavika.

Årsmelding kontrollutvalget

Kontrollutvalget i Randaberg har i 2010 hatt seks møter og behandlet 38 saker.

Ifølge kommuneloven skal kontrollutvalget føre løpende tilsyn med den kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret. Kontrollutvalget i Randaberg kommune består av Olav Sande, leder, Torbjørg Eik og Leif Egil Torkelsen. Varamedlemmer er Kjell Arne Bergsaker, Eva Nergaard og Ingunn Fjermedal.  

Forvaltningsrevisjon
Kontrollutvalget har ansvar for å påse at det årlig gjennomføres forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget har behandlet følgende rapporter i 2010:
Etikk (behandlet 12. februar 2010)
Oppfølging av vedtak (behandlet 29. oktober 2010)
Psykisk helsevern (behandlet 3. desember 2010)
Det ble ikke avdekket lovbrudd i noen av rapportene.

Utvalget har videre bestilt disse nye forvaltningsrevisjonene:
• Rusvern og psykiatri – samhandling mellom etater (bestilt 11. juni 2010)
• Innkjøp (bestilt 3. desember 2010)
• Kvalitet og kapasitet i pleie- og omsorgssektoren (bestilt 3. desember 2010)

Selskapskontroller
Kontrollutvalget har ansvar for å påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper, såkalte selskapskontroller. Plan for selskapskontroll ble vedtatt av kommunestyret 12.02.09.

Følgende selskapskontroller er behandlet i 2010:
IVAR IKS (behandlet 16. april 2010)
Sørmarka Flerbrukshall IKS (behandlet 3. september 2010)
Stavangerregionen Havn IKS (behandlet 3. desember 2010)

Utvalget har bestilt disse nye selskapskontrollene:
• Sørmarka Flerbrukshall IKS (bestilt 12. februar 2010)
• Brannvesenet Sør-Rogaland (bestilt 29. oktober 2010)
• Nord-Jæren Bompengeselskap AS (bestilt 29. oktober 2010)

Les mer om kontrollutvalget sin årsmelding 2010 her.