Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen
Fire ordførere samlet etter møtet på skuddårsdagen, f.v. Mirjam Ydstebø, Kvitsøy, Henrik Halleland, Finnøy, Kristine Enger, Randaberg, og Dagny Sunnanå Hausken, Rennesøy. (Foto: Birger S. Clementsen, Rennesøy kommune).

Fire ordførere samlet etter møtet på skuddårsdagen, f.v. Mirjam Ydstebø, Kvitsøy, Henrik Halleland, Finnøy, Kristine Enger, Randaberg, og Dagny Sunnanå Hausken, Rennesøy. (Foto: Birger S. Clementsen, Rennesøy kommune).

Forberedelse til naboprat

Mandag 29. februar satte kommunene Rennesøy Finnøy, Kvitsøy og Randaberg seg ned for å forberede nabopraten.

Deltakere på møtet:

Fra Rennesøy kommune: Dagny Sunnanå Hausken og Birger Clementsen
Fra Randaberg kommune: Kristine Enger, Magne Fjell og Per Blikra
Fra Kvitsøy kommune: Mirjam Ydstebø og Andreas Polster
Fra Finnøy kommune: Henrik Halleland og Helene Ohm
I tillegg møtte Svein Helgesen i kraft av rollen som sekretær for kommunereformgruppene i Finnøy og Rennesøy. 

Framdrift møter:

  • 11. mars: Randaberg
  • 15. mars: Finnøy 
  • 12. april: Kvitsøy
  • Det arbeides også for å få til et stormøte 6. april, men tid og sted er ikke endelig avgjort.

Kommunene har ulike ståsteder for nabopraten. Under møtet var de likevel enige om at prosessen skal resultere i en intensjonsavtale, eller i det minste en skisse til slik avtale, som kan legges fram til høring for innbyggerne i kommunene.

Nabo-kommunene var samstemte i at nabopraten vil medvirke til et bredere utredningsgrunnlag, før kommunestyrene gjør endelige politiske vedtak i kommunereformsaken.

Ambisiøs framdriftsplan
Ordførerene har satt frist til 12. april for å bli ferdig med denne prosessen. Samtidig må arbeidet som skal bli gjort være forsvarlig og ha en kvalitet som holder mål, for å sikre et saklig og godt beslutningsgrunnlag.  

Kommunesamanslåing fire kommunar
Skal Kvitsøy, Finnøy, Rennesøy og Randaberg slås sammen til èn kommune?

Må forankres
Det er fortsatt ikke avgjort hvordan innbyggerne skal høres i alle kommunene. I Rennesøy og Finnøy er det ønske om å gjennomføre en folkeavstemming, mens Randaberg har valgt spørre-undersøkelse. 

Kommunene er selv ansvarlig for å sikre god politisk forankring av prosessen, slik at forhandlingsutvalgene har nødvendig ryggdekning for å fatte beslutninger. Partene er også innforstått med at Finnøy parallelt med denne prosessen er i gang med og vil videreføre sin naboprat med Stavanger.

Økonomi er viktig
De økonomiske forutsetningene ved etablering av en ny kommune må settes på dagsorden tidlig i prosessen. 

- Hvordan de økonomiske tallene blir for en eventuell ny kommune er det viktig å vite noe om. Vi må derfor gå inn i dette med et riktig grunnlag, selv om økonomien ikke vil være det viktigste i utredningen mellom disse fire kommunene, sier Kvitsøy-ordfører Mirjam Ydstebø, som er pekt ut til å lede forhandlingsmøtene framover.

Prioriterte saker i neste møte
Neste møte blir fredag 11. mars på Randaberg. I dette møtet skal rådmennene legge fram skisse til tematisk innhold og rekkefølge i de planlagte forhandlingsmøtene. I tillegg skal hver kommune presentere sine høyest prioriterte saker og «krav»  - kommunale «vetopunkter» - slik at man kan ta fatt i disse så tidlig som råd er.