Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Budsjett-kunngjøring

Budsjett 2013 og økonomiplan 2013 - 2016 ligger ute til alminnelig ettersyn fram til kommunestyrets endelige behandling 13. desember 2012.

Torsdag 29. november behandlet formannskapet sak om budsjett 2013 og økonomiplan 2013 - 2016, og gir sin innstilling til kommunestyret.

I etterkant av dette møtet er formannskapets innstilling og forslag til vedtak lagt ut til alminnelig ettersyn på kommunehuset (servicetorget) - og på denne siden.

Dokumentene vil ligge ute til alminnelig ettersyn fram til kommunestyrets endelige behandling 13. desember 2012.

Les mer her: