Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen
"Frisk i friluft" er nå en del av "Partnerskap for folkehelse" (ill.foto).

"Frisk i friluft" er nå en del av "Partnerskap for folkehelse" (ill.foto).

Partneskapsavtalen

Randaberg kommune har inngått ny partnerskapsavtale for folkehelse med Rogaland fykeskommune gjeldende fra 1. januar 2013.

Randaberg kommune inngikk "Partnerskap om folkehelse" første gang i oktober 2007. Denne avtalen ble sagt opp av Rogaland fylkeskommune høsten 2012, med tanke på fornying og reforhandling om ny avtale gjeldende fra 1. januar 2013.

Randaberg kommune har også vært en "Frisk i friluft"-kommune som nå blir en del av  "Partnerskap for folkehelse". Lovendringer med ny folkehelselov og ny "Regionalplan for folkehelse 2013 – 2017" påvirker folkehelsearbeidet. Et av hovedmålene i ny partnerskapsavtale er å sikre god politisk og administrativ forankring av folkehelsearbeidet.

I 2013 består partnerskapet av 29 aktører. Gjennom partnerskapsavtalen bidrar fylkesrådmannen med økonomisk drahjelp etter en fordelingsnøkkel etter innbyggertall. Randaberg kommune bidrar med minimum 200 000 kroner i stimuleringsmidler til folkehelsearbeidet.

Hovedmålene i partnerskapet er å...
1. Drive et kunnskapsbasert folkehelsearbeid
2. Fremme god helse og utjevne sosiale helseforskjeller
3. Sikre god politisk og administrativ forankring av folkehelsearbeidet
4. Medvirkning – blant annet via nettverksmøter